KLAUZULA OCHRONY PRYWATNOŚCI FIRMY DIGITAL RIVER

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2012 r.

PRZEZ KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH FIRMIE DIGITAL RIVER ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY, WYRAŻASZ ZGODĘ NA GROMADZENIE, WYKORZYSTANIE, PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE TWOICH DANYCH ZGODNIE Z NINIEJSZĄ KLAUZULĄ OCHRONY PRYWATNOŚCI.

Zakres niniejszej klauzuli ochrony prywatności

Ogólnie. Niniejsza Klauzula ochrony prywatności odnosi się do każdej witryny internetowej obsługiwanej przez firmę Digital River Ireland Ltd, Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Irlandia (zwaną dalej „Digital River”), na której istnieje łącze do niniejszej Klauzuli ochrony prywatności. Jeżeli kupujesz produkty za pośrednictwem tej witryny internetowej, przyjmij do wiadomości, że niniejsza witryna jest utrzymywana i obsługiwana przez firmę Digital River na mocy umowy zawartej z firmą zależną od Digital River, która jest wymieniona jako sprzedawca produktów w Regulaminie niniejszej witryny internetowej.

Firma Digital River szanuje prawo do prywatności swoich klientów, partnerów oraz dostawców produktów lub usług. Celem niniejszej Klauzuli ochrony prywatności jest przedstawienie informacji na temat sposobu pozyskiwania danych osobowych w trakcie użytkowania niniejszej witryny oraz sposobów pozyskiwania innych informacji dotyczących działań prowadzonych na niniejszej witrynie bez identyfikacji poszczególnych użytkowników; sposobu wykorzystania, przetwarzania i udostępniania zebranych informacji; oraz praw użytkownika dotyczących sposobów zbierania i wykorzystania tych informacji. Naszym celem jest przetwarzanie udostępnionych nam danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności oraz zapewnienie użytkownikom naszych witryn internetowych informacji i możliwości wyboru, jak również uzyskanie zgody odnośnie przetwarzania ich danych w celu prowadzenia bezpośrednich akcji marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu oraz wprowadzania w życie przepisów odnośnie danych osobowych.

“Dane osobowe” to informacje umożliwiające identyfikację tożsamości danej osoby, niezależnie lub w powiązaniu z innymi posiadanymi przez nas danymi.

Powiadomienia o zmianach Klauzuli ochrony prywatności. Od czasu do czasu niniejsza Klauzula ochrony prywatności może być uzupełniana lub poprawiana za pomocą „Powiadomień dotyczących ochrony prywatności” zamieszczanych na niniejszej witrynie internetowej. Takie powiadomienia będą zawierać dodatkowe informacje na temat sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych, których dotyczą Powiadomienia i należy się z nimi zapoznać tak samo jak z niniejszą Klauzulą ochrony prywatności.

Polityki prywatności lub klauzule firm zewnętrznych. Po wejściu na witrynę internetową, na której oferujemy sprzedaż produktów lub usług, często można zauważyć nazwy i elementy graficzne należące firm, których produkty kupujesz. Jeżeli polityka lub klauzula ochrony prywatności jednego z naszych partnerów również odnosi się do niniejszej witryny internetowej, ta Klauzula ochrony prywatności dotyczy użytkowania wszelkich informacji pozyskanych przez naszą firmę, natomiast polityka lub klauzula ochrony prywatności naszego partnera dotyczy wszelkich informacji pozyskanych przez tego partnera zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli oraz informacjami zawartymi w dodatkowych Powiadomieniach dotyczących ochrony prywatności.

Zmiany w Klauzuli prywatności

Treść Klauzuli ochrony prywatności może od czasu do czasu podlegać aktualizacji. Wymienione aktualizacje mogą odzwierciedlać m.in. zmiany w obowiązującym prawie, zasadach lub regulacjach, zmiany naszych praktyk pozyskiwania danych i/lub zmiany dotyczące naszej działalności lub świadczonych usług. Zmiany niniejszej Klauzuli ochrony prywatności wchodzą w życie w terminie 30 dni od ogłoszenia i dotyczą wyłącznie danych osobowych, które pozyskamy w trakcie korzystania z niniejszej witryny internetowej po wejściu w życie uaktualnionej Klauzuli ochrony prywatności. Jeżeli zmiany Klauzuli ochrony prywatności mają bezpośredni wpływ na sposób wykorzystania danych osobowych zebranych od użytkowników przed datą zmiany klauzuli, poprosimy o zaakceptowanie uaktualnionej Klauzuli ochrony prywatności. Zamieścimy zmienioną wersję niniejszej Klauzuli ochrony prywatności w witrynie internetowej z datą wejścia w życie nowej wersji Klauzuli w celu poinformowania użytkowników o zmianach w Klauzuli.

Pozyskiwanie danych

Zbieramy dane osobowe przekazane przez użytkownika w takcie korzystania z niniejszej witryny internetowej. Dotyczy to w szczególności (ale nie tylko) następujących sytuacji: przekazanie danych w trakcie składania zapytania dotyczącego produktu lub usługi dostępnej za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej; przekazanie informacji w trakcie zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej; wzięcie udziału w konkursie lub promocji, zamówienie biuletynu lub korzystanie z innych narzędzi informacyjnych; złożenie zamówienia lub zakup, pobranie i/lub rejestracja produktów i/lub rejestracja w celu skorzystania z usług dodatkowych.

Zbierane przez nas informacje zawierają między innymi: imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, adres IP, adres płatności i/lub adres dostawy, numer telefonu, dane rachunku bankowego i inne informacje na temat użytkownika, podane w celu weryfikacji tożsamości lub zapobiegania oszustwom. W przypadku rozmowy telefonicznej z działem obsługi klienta zbieramy dane osobowe, które zostały podane świadomie i dobrowolnie w trakcie rozmowy z przedstawicielem biura obsługi klienta.

Ponadto zbieramy dane przesłane automatycznie przez przeglądarkę internetową użytkownika, które mogą zawierać bez ograniczeń dane nieidentyfikujące poszczególnych użytkowników (takie jak data i czas wizyty). Dane uzyskiwane w ten sposób są zależne od ustawień przeglądarki. W przypadku utworzenia przez użytkownika własnego identyfikatora w trakcie wizyt w niniejszej witrynie internetowej, możemy połączyć dane przesłane przez przeglądarkę z danymi identyfikującymi użytkownika i wykorzystywać je do celów opisanych poniżej. Więcej informacji na temat danych wysyłanych przez przeglądarkę można uzyskać wyświetlając ustawienia przeglądarki, gdzie można również zmienić ustawienia przeglądarki.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne

Zbieramy dane, które zazwyczaj nie identyfikują poszczególnych użytkowników, przy wykorzystaniu technologii zawierających bez ograniczeń „pliki cookie sesji”, „trwałe pliki cookie”, „tagi JavaScript” oraz „sygnały nawigacyjne” (nazywane także “pikselami monitorującymi”, „znacznikami pikselowymi” lub „znacznikami akcji”). W miarę rozwoju Internetu możemy wprowadzać i korzystać w tym celu z innych technologii.

Pliki cookie. W trakcie wizyty w niniejszej witrynie internetowej, komputer użytkownika może odebrać jeden lub więcej „plików cookie” w celu personalizacji i pomocy podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej, naszych usług i/lub usług świadczonych przez naszych partnerów. Pliki „cookie” to niewielkie pliki tekstowe, które są przesyłane do przeglądarki internetowej komputera przez serwer sieciowy i mogą zostać odczytane przez serwer z tej samej domeny w późniejszym czasie. Jeśli nie chcesz odbierać plików cookie lub chcesz wybrać w jakich sytuacjach pliki cookie mają być akceptowane, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookie lub generowała ostrzeżenie w momencie zapisywania tego rodzaju pliku na dysku komputera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Twój wybór” poniżej. Pomimo, że nie masz obowiązku akceptowania naszych plików cookie, w przypadku odrzucania przez przeglądarkę plików cookie, możesz nie mieć możliwości korzystania z wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej.

Pliki cookie umożliwiają dostosowanie danych przedstawianych w witrynie (np. wyświetlanie spersonalizowanych treści oraz reklam dostosowanych do preferencji użytkownika w trakcie kolejnych wizyt w witrynie) oraz pozwalają zaoszczędzić czas przez zapamiętanie danych, których nie trzeba ponownie wprowadzać w trakcie późniejszego korzystania z naszej witryny. Pliki cookie możemy umieszczać bezpośrednio na niniejszej witrynie lub w imieniu naszych partnerów oraz dostawców usług, których reklamy są wyświetlane w niniejszej witrynie internetowej. Ogólnie pliki cookie nie identyfikują poszczególnych użytkowników. Jeśli jednak w czasie odwiedzin w niniejszej witrynie utworzyłeś tożsamość użytkownika, możemy połączyć plik cookie z danymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Na niniejszej witrynie możemy używać kombinacji „plików cookie sesji” oraz „trwałych plików cookie” dokładniej opisanych poniżej.

Pliki cookie sesji. Pliki cookie sesji wygasają po zamknięciu okna przeglądarki. Pliki cookie sesji przypisują do komputera użytkownika odwiedzającego niniejszą witrynę generowany losowo, indywidualny numer identyfikacyjny. Ten numer umożliwia prawidłowe działanie witryn internetowych, ponieważ pozwala na zachowanie ciągłości w ramach jednej sesji, np. zawartości koszyka w momencie realizacji płatności. Pliki cookie sesji pozwalają na gromadzenie anonimowych informacji (tj. informacji nieidentyfikujących poszczególnych użytkowników) o sposobie, w jaki użytkownik korzysta z niniejszej witryny — które strony odwiedza i ile czasu poświęca każdej ze stron. Analiza tych informacji (nazywanych „informacjami o ścieżce odwiedzin strony”) pozwala nam lepiej poznać zainteresowania i potrzeby osób odwiedzających niniejszą witrynę internetową i udoskonalić jej zawartość i funkcjonalność.

Trwałe pliki cookie W odróżnieniu od plików cookie sesji, trwałe pliki cookie nie wygasają po zamknięciu przeglądarki, ale pozostają na dysku komputera użytkownika do daty wygaśnięcia (np. do końca roku kalendarzowego) lub do momentu, gdy zostaną usunięte. Niektóre trwałe pliki cookie służą do „oznaczenia” komputera po to, by przy kolejnej wizycie w witrynie z tego samego komputera serwer rozpoznał użytkownika za pomocą „znaku” w komputerze. Dzięki temu indywidualne upodobania użytkownika z poprzedniej wizyty w witrynie będą mogły zostać wykorzystane nawet, jeśli tożsamość odwiedzającego pozostanie nieznana. Ponadto, możliwe będzie uzyskanie bardziej szczegółowych informacji o sposobie korzystania z witryny internetowej, np. o sekcjach odwiedzanych podczas pierwszej wizyty i częstotliwości ponownych odwiedzin. Trwałe pliki cookie pozwolą nam poznać indywidualne upodobania użytkownika, a w niektórych przypadkach uniknąć ponownego wprowadzania informacji zapisanych już w naszej bazie danych.

Sygnały nawigacyjne W trakcie wizyty w niniejszej witrynie internetowej, komputer użytkownika może odebrać jeden lub więcej „sygnałów nawigacyjnych” w celu ułatwienia nam dostarczenia plików cookie witryny w celu zebrania anonimowych danych na temat użytkowania niniejszej witryny przez użytkowników oraz dostarczenia dostosowanej lub skierowanej do danego odbiorcy treści niniejszej witryny lub treści pochodzących od naszych partnerów. Sygnały nawigacyjne (nazywane także „pikselami monitorującymi”, „gifami 1x1”, „gifami typu single-pixel”, „znacznikami pikselowymi” lub „znacznikami akcji) to obrazy zazwyczaj nie większe niż 1x1 piksel, umieszczone w różnych miejscach w witrynie internetowej. Pozwalają zidentyfikować rodzaj przeglądarki, wyszukiwać wyrażenia, dzięki którym użytkownicy dotarli do naszej witryny oraz nazwy domen w sieci, które zawierają łącza do naszej Witryny. Sygnały nawigacyjne możemy umieszczać bezpośrednio na niniejszej witrynie lub w imieniu naszych partnerów oraz dostawców usług, których oznaczenia graficzne znajdują się w niniejszej witrynie. Sygnały te pomagają nam również w identyfikacji adresu IP użytkownika. Informacje gromadzone dzięki sygnałom nawigacyjnym nie pozwalają na identyfikację tożsamości Klienta. Jeśli jednak w czasie odwiedzin w niniejszej witrynie internetowej utworzyłeś tożsamość użytkownika np. dokonując zakupu, możemy połączyć dane zgromadzone za pomocą sygnałów nawigacyjnych z danymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika i wykorzystywać je w ten sam sposób, w jaki wykorzystuje pliki cookie. Sygnały nawigacyjne wykorzystujemy również w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wysłanych przez nas wiadomości e-mail. Sygnał nawigacyjny w komunikacji e-mail przesyła nam informacje na temat odebrania, otwarcia lub działania związanego z wiadomością e-mail, która została u nas zmówiona.

Przechowywanie, wykorzystanie i udostępnianie danych

Firma Digital River Ireland Limited jest spółką zależną korporacji Digital River, Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych w 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA. Udostępnione nam dane osobowe użytkownika są wstępnie obrabiane na naszych serwerach komputerowych zlokalizowanych w Irlandii, ale mogą zostać przesłanie do innych spółek Digital River w celach określonych w niniejszej Klauzuli ochrony prywatności jak również w celu administracji danymi grupy. Wiąże się to z przesłaniem danych osobowych użytkownika do firmy Digital River Inc. zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W niektórych przypadkach (gdzie występuję taka konieczność w celu wypełnienia naszych umownych zobowiązań w stosunku do użytkownika) takie dane mogą być również przesyłane lub udostępniane (i) firmom zewnętrznym świadczącym usługi firmie Digital River lub (ii) producentom, licencjodawcom i/lub dostawcom produktów, zlokalizowanym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EEA”), w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub innym kraju zlokalizowanym poza obszarem EEA.

We wszystkich przypadkach, w których dane osobowe użytkownika są przesyłana poza obszar EEA do innych jednostek firmy Digital River lub naszych usługodawców w krajach, w których nie obowiązuje taki sam stopień ochrony danych jak w krajach członkowskich EEA, firma Digital River podejmuje środki w celu zapewnienia ochrony i poufności danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą Klauzulą ochrony prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych przez naszą firmę. Zebrane przez nas dane osobowe możemy wykorzystać w następujących celach:

Przechowujemy dane osobowe swoich klientów tak długo, jak są one potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone (lub na które klient wyraził zgodę) lub do innych celów dopuszczalnych przepisami (np. zgodność z obowiązującymi regulacjami) bądź w zakresie dopuszczalnym lub wymaganym przez obowiązujące prawo. Przestrzegamy obowiązujących przepisów i podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia, że każda osoba lub podmiot uzyskujący dane osobowe użytkowników w wyżej wymienionych celach spełnia wymagania odnośnie ochrony i zabezpieczenia danych osobowych w naszym imieniu.

Wykorzystanie danych anonimowych przez naszą firmę. Zebrane przez nas dane anonimowe możemy wykorzystać w następujących celach:

Dodatkowo możemy „usuwać identyfikację” danych osobowych przez usunięcie wszelkich danych, które mogą identyfikować daną osobę i wykorzystywać pozostałe informacje w określonych powyżej celach.

Nasi Partnerzy Jesteśmy niezależnym dystrybutorem produktów sprzedawanych za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub usługodawcą firmy partnerskiej, której logo znajduje się w danej witrynie. Oprócz udostępnienia możliwości zakupu produktu lub usługi w sklepie internetowym działamy jako firma przedstawicielska oznaczona logo naszego partnera i przekażemy naszemu partnerowi określone dane osobowe oraz/lub anonimowe dane na temat użytkownika powiązane z dokonanym zakupem w celach raportowania, aby umożliwić naszemu partnerowi lub usługodawcy rejestrację zakupu użytkownika, udzielenie dostępu do produktów lub usług oferowanych przez naszego partnera lub jego dostawców, obsługę gwarancyjną, udzielenie pomocy technicznej oraz usług posprzedażowych, komunikację z naszymi partnerami lub ich poddostawcom lub, w przypadku wyrażenia zgody, otrzymywanie od niech informacji, zapewnienie naszym partnerom lub ich usługodawcom możliwości dostarczania usług za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, takich jak: pomoc techniczna lub funkcja jednokrotnego logowania na niniejszą witrynę internetową lub witrynę partnera lub w innych przypadkach wymaganych do spełnienia zobowiązać wobec użytkownika. Możemy również udostępniać określone dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie zakupu wydawcy lub producentowi kupowanego produktu lub operatorowi usługi kupowanej za naszym pośrednictwem, jeżeli są to inne podmioty, niż podmiot, którego nazwa i/lub logo znajduje się w witrynie internetowej. Polityki prywatności naszych partnerów, wydawców, producentów lub operatorów kupowanych produktów lub usług zawierają zasady dotyczące wykorzystania i ochrony danych osobowych, które im przekazujemy.

Zewnętrzni dostawcy usług Korzystamy z usług innych przedsiębiorstw, między innymi naszych firm zależnych w celu wspólnego świadczenia usług lub świadczenia szczególnych usług w naszym imieniu oraz pomocy w obsłudze naszej działalności. Przykładowo, w zakresie dopuszczonym przez prawo możemy korzystać z usług naszych firm zależnych i/lub innych firm w celu utrzymywania lub obsługi niniejszej witryny internetowej, przetwarzania płatności za pomocą kart kredytowych lub zapewnienia ochrony i/lub wykrywania prób oszustw, prowadzenia kontroli integralności danych, zapewnienia linii kredytowej, usług optymalizacji witryny internetowej, realizacji zamówienia, pobrania płatności, dostarczenia materiałów reklamowych na niniejszej witrynie oraz witrynach zewnętrznych, przesłania wiadomości e-mail, i/lub zapewnienia obsługi klienta. Możemy udostępniać dane klientów naszym dostawcom usług w zakresie udzielanych przez nich usług. Firmy te są zobowiązane w umowie do wykorzystywania udostępnianych im danych osobowych tylko w celu wykonania usług na rzecz lub w imieniu naszej firmy oraz do zachowania poufności danych osobowych naszych klientów. Bez zgody użytkownika nie udostępniamy danych osobowych naszym spółkom zależnym ani niepowiązanym firmom zewnętrznym w celach marketingowych.

Udostępnianie w celu zachowania zgodności z przepisami prawnymi, współpracy z organami ścigania, zapobiegania oszustwom i przestępstwom innego rodzaju oraz ochrony praw, własności, Klienta i innych podmiotów W zakresie dopuszczonym przez prawo możemy udostępnić dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej witryny bez informowania strony powiązanej, jeżeli w dobrej wierze uważamy, że jest to słuszne w celu zachowania zgodności z przepisami prawnymi lub regulacjami; działając zgodnie z procedurami rządowymi, administracyjnymi lub sądowymi, wymaganiami lub poleceniami, takimi jak wezwanie lub nakaz sądu, w celu współpracy z organami ścigania lub innymi rządowymi instytucjami śledczymi (bez konieczności wystosowania przez organy ścigania lub instytucję rządową prośby o udostępnienie danych mającej charakter wezwania); w celu zapobieżenia lub zbadania okoliczności przestępstwa: oszustwa lub podszywania się; w celu wymuszenia przestrzegania zapisów umowy; w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Digital River, jej spółek zależnych i pracowników, klientów oraz partnerów, agentów, innych użytkowników, dobra społecznegolub w celu ochrony istotnego interesu naszej firmy. Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykrycia włamań do sieci) możemy sprawdzać dane logowania na swoje serwery. W przypadku zauważenia podejrzanej aktywności możemy udostępnić dane logowania na swój serwer — w tym adresy IP odwiedzających strony na naszym serwerze —upoważnionym organom śledczym, które mogą wykorzystać te dane do zlokalizowania i identyfikacji poszczególnych osób. Zastrzegamy sobie prawo do poinformowania organów ścigania lub uprawnionych instytucji rządowych o czynnościach, które w dobrej wierze uznamy za niezgodne z prawem, zasadami lub regulacjami bez uprzedniego powiadomienia.

Zmiany wewnątrz korporacji Jeżeli jedna z naszych spółek zależnych lub firma zewnętrzna przejmie naszą firmę, część udziałów lub dział firmy (np. w przypadku zakupu, połączenia, reorganizacji, niewypłacalności, rozwiązania lub likwidacji) posiadający dane użytkownika, dane te zostaną przejęte przez tą firmę. W takim wypadku, firma przejmująca dane będzie wykorzystywać je zgodnie z niniejszą Klauzulą ochrony prywatności, powiadomieniami dotyczącymi ochrony prywatności mającymi zastosowanie w danym przypadku oraz indywidualnymi preferencjami użytkownika.

Preferencje użytkownika

Firma Digital River szanuje prawo swoich klientów do wyboru sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania ich danych osobowych. Zazwyczaj prosimy naszych Klientów o wskazanie swoich preferencji w tym zakresie w momencie podawania swoich danych osobowych na odpowiedniej stronie.

W trakcie podawania danych osobowych przez użytkownika pytamy, czy użytkownik życzy sobie otrzymywać informacje o aktualizacjach, nowych wersjach produktów, ofertach specjalnych i cenach promocyjnych od nas i/lub naszych partnerów. Klient w każdej chwili może zmienić swoją poprzednią decyzję i odmówić udostępnienia swoich danych. Jeśli zdecydujesz, że nie życzysz sobie otrzymywać więcej promocyjnych wiadomości e-mail, możesz nas o tym poinformować wysyłając wiadomość e-mail na adres remove@digitalriver.com lub klikając łącze umożliwiające rezygnację z otrzymywania tego rodzaju wiadomości. Łącze to można znaleźć w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail. Prosimy o określenie w wiadomości e-mail, która zgoda zostaje anulowana. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik wyraził zgodę na dodanie swoich danych kontaktowych do listy mailingowej naszych partnerów, w celu wycofania swojej zgody i usunięcia swoich danych z listy musisz skontaktować się z naszym partnerem (lub skorzystać z metody rezygnacji zamieszczonej w wiadomościach e-mail wysyłanych przez naszych partnerów).

W przypadku zaakceptowania pliku cookie sesji lub trwałego pliku cookie, użytkownik może go usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej (np. zaraz po opuszczeniu naszej witryny internetowej). Jeśli nie chcesz odbierać plików cookie lub chcesz wybrać w jakich sytuacjach pliki cookie mają być akceptowane, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookie lub generowała ostrzeżenie w momencie zapisywania tego rodzaju pliku na dysku komputera. Pomimo, że nie masz obowiązku akceptowania naszych plików cookie, w przypadku odrzucania przez przeglądarkę plików cookie, możesz nie mieć możliwości korzystania z wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej.

Nasza firma i nasi partnerzy korzystamy z zewnętrznych dostawców usług (między innymi Google Analytics i Omniture) w celu umieszczania reklam w naszym imieniu w Internecie oraz na niniejszej witrynie internetowej. Wspomniane wyżej reklamy mogą pozyskiwać anonimowe dane na temat wizyt użytkowników w witrynie internetowej, na której są zamieszczone, sposobu interakcji z tymi reklamami oraz produktów i usług oferowanych przez naszą firmę oraz naszych partnerów i dostawców za pomocą znaczników pikselowych lub innych technologii. Nasza firma oraz nasi partnerzy możemy wykorzystywać te anonimowe dane w celu dostarczania reklam naszych towarów i usług dostosowanych do preferencji użytkowników. W celu otrzymania dalszych informacji na temat tych działań oraz możliwości zablokowania wykorzystania tych anonimowych danych należy odwiedzić witrynę pod adresem www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp. Lista zewnętrznych usługodawców, którzy zbierają anonimowe dane oraz opcja zablokowania zbierania takich anonimowych danych o użytkowniku znajdują się w witrynie pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. W przypadku zablokowania możliwości zbierania danych użytkownika za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych oraz innych narzędzi, istniejące pliki cookie zostaną usunięte i nastąpi próba umieszczenia nowego pliku cookie zawierającego informację dla usługodawców o braku zgody na śledzenie przyszłej aktywności użytkownika po usunięciu tego pliku cookie (plik cookie typu „no-track”). Jeżeli przeglądarka użytkownika jest skonfigurowana w taki sposób, że odrzuca pliki cookie, w trakcie wejścia na naszą witrynę nie ma możliwości zapisu pliku „no-track” na komputerze użytkownika. Również w przypadku usunięcia pliku cookie typu „no-track”, korzystania z innego komputera lub zmiany przeglądarki internetowej należy ponownie przeprowadzić proces zablokowania zbierania anonimowych danych.

Bezpieczeństwo danych

Robimy co w naszej mocy, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych. Wprowadziliśmy fizyczne, techniczne oraz administracyjne środki bezpieczeństwa przeznaczone do ochrony danych osobowych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem. W trakcie pozyskiwania lub przesyłania danych wrażliwych, takich jak numer rachunku bankowego, stosujemy metody zabezpieczeń zgodne ze standardami branżowymi. Mimo to, należy mieć świadomość, że żadne witryny internetowe ani bazy danych lub systemy nie są całkowicie zabezpieczone przed atakami ze strony hakerów. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie starań w celu ochrony własnych danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym lub niewłaściwym zastosowaniem, na przykład przez zabezpieczenie hasła dostępu.

W różnych krajach obowiązują różne przepisy dotyczące ochrony prywatności. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od miejsca, w którym dane osobowe naszych użytkowników są gromadzone, wykorzystywane, udostępniane lub przechowywane, jeśli zostały uzyskane za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, są chronione zapisami niniejszej Klauzuli ochrony prywatności oraz odpowiednich powiadomień dotyczących ochrony prywatności oraz obowiązujących przepisów, zasad i regulacji.

Dostęp do danych i aktualizacja danych osobowych

Digital River dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe w naszej bazie danych były prawidłowe, kompletne i aktualne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiamy dostęp do gromadzonych przez nas danych w celu skorygowania błędów lub aktualizacji.

Jeżeli użytkownik chce zweryfikować, poprawić lub zmienić swoje dane osobowe, prosimy o kontakt na adres pocztowy: Departament Ochrony Danych Osobowych, Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Irlandia lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: privacy@digitalriver.com. Pisząc do nas możesz używać swojego ojczystego języka.

Z uwagi na bezpieczeństwo naszych Klientów, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji umożliwiających weryfikację tożsamości użytkownika. W większości przypadków wyrażamy zgodę na dostęp do danych, ich skorygowanie lub usunięcie dostrzeżonych błędnych informacji. Rezerwujemy sobie prawo do odmowy spełnienia takiej prośby, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, jeżeli ujawnienie danych może spowodować złamanie obowiązujących przepisów i regulacji np. w przypadku prawnego obowiązku zachowania określonych danych lub w przypadku braku możliwości weryfikacji tożsamości użytkownika. .

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

Niniejsza Klauzula ochrony prywatności dotyczy wyłącznie użytkowania i udostępniania danych pozyskanych z oraz za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej oraz innych witryn internetowych, w których występuje niniejsza Klauzula. Klauzula nie dotyczy danych pozyskanych na witrynach internetowych naszych partnerów, dostawców usług lub jakichkolwiek firm zewnętrznych, nawet w przypadku występowania na tych witrynach łączy do niniejszej witryny lub odwrotnie. Nie mamy wpływu na treści polityki prywatności naszych partnerów,dostawców usług lub firm zewnętrznych. W przypadku ujawnienia danych firmie zewnętrznej mogą obowiązywać inne zasady dotyczące użytkowania i ujawniania danych osobowych udostępnionych tej firmie. Należy zapoznać się z klauzulami ochrony prywatności umieszczonymi na odwiedzanych witrynach internetowych.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Niniejsza witryna internetowa nie jest przeznaczona ani przygotowana do użytku przez osoby niepełnoletnie. Jeżeli użytkownik nie jest osobą pełnoletnią lub nie może zawierać umów wiążących prawnie w swoim kraju, nie może korzystać z niniejszej witryny internetowej bez nadzoru osoby dorosłej. Naszym celem jest postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi pozyskiwania oraz korzystania z danych uzyskanych od dzieci, zgodnie z definicją dziecka określoną w obowiązujących przepisach. Jeżeli użytkownik uważa, że otrzymaliśmy dane dziecka lub innej osoby chronionej wyżej wymienionymi przepisami, prosimy o niezwłoczne powiadomienie naszej firmy drogą pocztową na adres Departamentu Ochrony Danych Osobowych firmy Digital RiverUnit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Irlandia lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres privacy@digitalriver.com. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych danych z naszych baz danych.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań, komentarzy lub wątpliwości odnośnie niniejszej Klauzuli ochrony prywatności oraz naszych praktyk w tym zakresie lub w przypadku pytań, na które odpowiedzi nie zostały udzielone online, użytkownicy mogą się z nami kontaktować w następujący sposób:

Pisząc do nas możesz używać swojego ojczystego języka.